ANBI

Onze Kapelgemeente is een erkende ANBI-instelling.

RSIN/fiscaal nummer: 819167940
Kvk: 40045387

Statutaire naam:
Vereniging in en ten bate van de Nederlandse Hervormde kerk te Dwingeloo

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, waaronder:
* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
* Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer hierover kunt u hier lezen op de website van de Belastingdienst.

Website van de Kapelgemeente te Leggeloo.