Activiteiten

Beleidsplan

Om ons doel te bereiken wordt door de Kapelgemeente een aantal activiteiten georganiseerd, die voor leden en andere belangstellenden beschikbaar zijn, welke worden bekendgemaakt in de kerkbode, plaatselijke kranten en deze website.

Elke zondag wordt er een eredienst gehouden. Dit wordt tevens gedaan bij kerkelijke feestdagen en bij bid- en dankdag. In de wintermaanden worden er 4 bijbelstudie-avonden georganiseerd.

Een aantal keren gaat onze predikant voor in het verzorgingshuis te Dwingeloo, dit in toerbeurt met predikanten uit de andere kerken van Dwingeloo.

Twee maal per jaar wordt er een zangdienst gehouden op zondagavond.

Tevens is er in de zomermaanden op de eerste zondag van de maand koffiedrinken na de dienst.

Website van de Kapelgemeente te Leggeloo.