Zondag 7 januari

Zondag 7 januari is er na de dienst koffiedrinken. Iedereen is dan in de gelegenheid om elkaar veel heil en zegen te wensen voor het komende jaar.                               Tevens willen we Harm Moes in het zonnetje zetten omdat hij al 25 jaar penningmeester is van de kapelgemeente.

Kapel bestaat 100 jaar

Komende zondag mogen we in een jubileumdienst gedenken                   dat de Kapel in Leggeloo 100 jaar bestaat. In 2009 mochten                   we al gedenken dat 100 jaar terug de vereniging van Evangelisatie werd opgericht. Nu weer een nieuwe mijlpaal.                                                 Eben Haëzer; “Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen “.

kop4

Van het bestuur

Vanaf deze plaats willen wij u Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Er ligt weer een jaar achter ons en ook in dit jaar is er weer veel werk verzet. Wij hopen samen onder Gods zegen het nieuwe jaar in te gaan. Voor u allen een hartelijke groet.

Website van de Kapelgemeente te Leggeloo.