Zondag 7 januari

Zondag 7 januari is er na de dienst koffiedrinken. Iedereen is dan in de gelegenheid om elkaar veel heil en zegen te wensen voor het komende jaar.                               Tevens willen we Harm Moes in het zonnetje zetten omdat hij al 25 jaar penningmeester is van de kapelgemeente.